PiS chce bić dzieci

Choć oficjalna nazwa konwencji brzmi „Konwencja o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej”, to w praktyce w żaden sposób nie chroni ona kobiet przed przemocą. Wszystkie jej dobre zapisy już wcześniej funkcjonowały w polskim prawie. Konwencja wręcz… Continue Reading